Aanbod  

Lichaamsgerichte Psychotherapie | Rots en water

 

Lichaamsgerichte Psychotherapie

 

Voor wie

De reden om in therapie te gaan kan iets van psychische, emotionele of fysieke aard zijn.

 • Je wilt graag (meer) contact met anderen en weet niet hoe
 • Je vraagt je vaker af wat een ander wil dan wat je zelf wilt
 • Je merkt dat onverwerkte ervaringen je leven en relaties beïnvloeden en dat wil je niet meer
 • Je houdt je stil en wil je meer laten horen
 • Je hebt last van fysieke klachten en de dokter kan je niet helpen
 • Je hebt alweer 'ja' gezegd, terwijl je er echt geen zin in hebt
 • Je hebt moeite om jezelf (en je lichaam) te accepteren terwijl iedereen om je heen je mooi vindt
 • Je hebt het altijd druk en het lukt je maar niet om tijd voor jezelf te vinden
 • Je bent boos op anderen, weet dat het niet klopt, maar begrijpt niet wat er aan de hand is


Werkwijze

In de loop van je leven doe je mooie en minder mooie ervaringen op. Sommige daarvan zorgen ervoor dat je jezelf ter bescherming gaat aanpassen: je perkt jezelf in, je zet jezelf vast, je laat je niet horen. Dit vindt zijn weerslag in je lichaam, bijvoorbeeld in de vorm van spierspanningen, een andere lichaamshouding of een ingehouden ademhaling.

De vorm van lichaamsgerichte psychotherapie die ik gebruik heet Energetic Integration. Energetic Integration gaat uit van de informatie die het lichaam geeft. Het helpt je om meer en meer je lichaam te volgen. Want jouw lijf heeft alle informatie en oplossingen in zich.

Door inzichten en keuzes niet alleen te zien en begrijpen, maar ze ook lijfelijk te voelen en ervaren raken ze stevig verankerd in jou en zodoende in je dagelijks leven.

Je zult bijvoorbeeld ervaren hoe je ademhaling, spierspanning en gevoel steeds veranderd, afhankelijk van de situatie of de persoon die je tegenover je hebt. Zo kun je echter ook ervaren hoe andere gedachten, gevoelens en oplossings-mogelijkheden ontstaan, wanneer je van positie en houding verandert of tot expressie komt.
Door meer lichaamsbewustzijn te ontwikkelen kun je afstemmen op signalen in je lichaam, gevoel en intuïtie. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden om precies dat te gaan doen wat goed voor jou is, waar jij blij van wordt!

Je zult ervaren dat therapie niet alleen zwaar is, maar ook licht en plezierig kan zijn!
Ik maak gebruik van de volgende methoden:

Bio- energetica
Dit is een systeem van houdingen en bewegingen dat tot doel heeft om de opgeslagen spanning en geblokkeerde energie in het lichaam in beweging te brengen. Deze energie kan op een gerichte en veilige manier vrijkomen, waarmee diepere ontspanning en verwerking mogelijk worden. Bio-energetica heeft uiteindelijk tot doel om goed geaard, met twee benen op de grond en met een levendig lichaam in het hier en nu te kunnen leven.

Reichiaans ademwerk
Tijdens Reichiaans ademwerk lig je meestal op een matras en word je door de therapeut gestimuleerd om, in combinatie met een intensieve ademtechniek, tot spontane beweging te komen. Het is een soms heftig, soms ook subtiel proces van energetische op- en ontlading, waarbij vaak oude gevoelens en beelden vrijkomen die geïntegreerd kunnen worden. In een ademsessie breng je tot expressie wat er in je leeft.

Bodydrama
In deze vorm word je uitgenodigd tot een drama-achtige identificatie met een bepaald deel van het lichaam, met een innerlijke 'deelpersoonlijkheid', of met een belangrijk persoon uit je leven nu of van vroeger. Met die ander kan dan in rolwisselingen een dialoog ontstaan die duidelijkheid kan verschaffen over de relatie die je ermee hebt en welk belangen er meespelen in het relatiepatroon. Hier kun je ook oefenen en ervaren hoe het is om in contact expressie te geven aan wat je voelt.

Gesprek
Hoewel gesprekken tijdens lichaamsgeoriënteerde therapie niet de hoofdmoot vormen, wordt tijdens elke sessie wel gesproken over hoe het proces verloopt, over recente ontwikkelingen en over de wijze van werken. Soms is het nodig om een sessie grotendeels te wijden aan een gesprek om bijvoorbeeld actuele ervaringen in je leven of in de therapie te kunnen plaatsen en het belang ervan te kunnen beoordelen.

Focussing
Dit is de gerichte concentratie op het lichaam als geheel of met delen ervan. Hiermee kan het lichaamsbewustzijn versterkt worden, wat nodig is om het verhaal en de gevoelens te leren kennen die erin verborgen zitten. Het is als het ware een zelfdiagnose.

Body- reading en karakteranalyse
Dit is vergelijkbaar met focussing, met dit verschil dat de therapeut "van buiten af" de lichamelijke structuur waarneemt en deze spiegelend weergeeft. Focussing en body- reading vormen het uitgangspunt voor de therapie als geheel.

Ontspanningstechnieken
Het tot rust brengen van lichaam en geest door middel van ontspannings-oefeningen, visualisaties en meditatie. In de therapie worden verschillende methoden aangeboden die je ook zelf, in je eigen omgeving, kan uitvoeren.

 

 

Rots & Water

Wat is Rots & Water?

Rots & Water is een Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.
Dit programma in ontwikkeld omdat er steeds meer van kinderen wordt gevraagd.
Het is tegenwoordig niet makkelijk om kind te zijn! Je raakt makkelijk overprikkeld van alles wat je moet kunnen en van alles wat er op je afkomt.  Ieder kind reageert hier anders op, sommige kinderen trekken zich terug, anderen worden druk en weer anderen komen in conflict.

Hoe fijn is het dan als je flexibel mee kunt bewegen, het soms kunt loslaten en op ander momenten stevig je eigen keuzes kunt maken? In de snelle tijd waarin we leven is rust, weerbaarheid, zelfvertrouwen en stabiliteit erg welkom.

Het programma van Rots en Water biedt een effectieve, eenvoudige manier op weg hier naartoe.

Het is een training met veel fysieke oefeningen, die veel plezier biedt.

Voor wie?

Rots & Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren. In het najaar start ik ook een groep voor volwassenen. Voor meer informatie en data, zie agenda. De training is gericht op het vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen van kinderen en jongeren.

Thema's waarmee gewerkt wordt zijn:

 • Grenzen aanvoelen en stellen (verbaal en fysiek)
 • Leren centreren en stevig staan
 • Intuïtie ontwikkelen en gebruiken
 • Omgaan met groepsdruk en pesten
 • Conflicthantering
 • Ontwikkeling van solidariteit en zelfbewustzijn

Praktische informatie

Ik werk individueel en in groepsverband met Rots & Water.
Rots en Water op jouw school? Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Wil je meer informatie over Rots & Water dan kun je bellen op 06 19417768 of mailen naar info@rosaliedebest.nl  
Of kijk op het actuele groepsaanbod voor kinderen op www.bureaukindkracht.nl 

Een kennismakingsgesprek of intake is vrijblijvend en gratis.

< --- terug naar boven

 

  Namaste Webdesign